KRITERET E PRANIMEVE TË TË GJITHA UNIVERSITETEVE PËR 2021

KRITERET E PRANIMEVE TË TË GJITHA UNIVERSITETEVE PËR 2021 - http://bit.ly/kriteret (Matura 2020)

Mbi bazën e të cilave kritere do renditen maturantët? Sa % mesatarja e gjimnazit dhe sa % do zejnë notat e provimeve të maturës.

Të gjitha UNIVERSITETET në një link të vetëm!

Maturantë 2019 - 2020, shikojini kriteret dhe në bazë të tyre bëni zgjedhje e degëve që dëshironi të studioni!

*Bëhuni pjesë e grupit Matura Shteterore 2019-2020 për të diskutuar sëbashku.

Kriteret e Universiteti i Mjeksisë – Tiranë 2020-2021
Kriteret e Universiteti i Tiranës 2020 - 2021
Kriteret e Universiteti Politeknik i Tiranës 2020 - 2021 
Kriteret e Universiteti Bujqësor i Tiranës 2020 - 2021
Kriteret e Universiteti Ismail Qemali Vlorë 2020 - 2021
Kriteret e Universiteti i Sporteve Tiranë 2020 - 2021
Kriteret e Universiteti Luigj Gurakuqi Shkodër 2020 - 2021
Kriteret e Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës 2020 - 2021
Kriteret e Universiteti Aleksandër Xhuvani Elbasan 2020 - 2021
Kriteret e Universiteti Eqerem Cabej Gjirokastër 2020 - 2021
Kriteret e Universiteti i Korçës 2020 - 2021
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts