Provimet e lëndëve me zgjedhje, skema e vlerësimit, MSH 2019

- Biologji, skema e vlerësimit. 
- Ekonomi, skema e vlerësimit, varianti A. 
- Ekonomi, skema e vlerësimit, varianti B. 
- Filozofi-Sociologji, skema e vlerësimit, varianti A. 
- Filozofi-Sociologji, skema e vlerësimit, varianti B. 
- Fizikë, skema e vlerësimit. 
- Gjeografi, skema e vlerësimit. 
- Histori, skema e vlerësimit. 
- Kimi, skema e vlerësimit. 
- Qytetari-Psikologji, skema e vlerësimit, varianti A. 
- Qytetari-Psikologji, skema e vlerësimit, varianti B. 
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts