Me cfare MESATARE mund ta fitoj X dege?

Me poshte do te gjeni mesataret qe u fituan cdo dege ne universitetet ne Shqiperi ne vitin 2017. Mesatare e VKM eshte mesatare e 3 viteve + mesatare e Provimeve te Matures pjestuar per 2. Na ndiqni ne facebook te Provimet e Matures dhe ne instagram @studentet per njoftime te reja per maturen shtetore

Universiteti Fakulteti Dega Mesatare 3Vite Mesatare MSH Mesatare VKM
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjuhë-Letërsi
@studentet
8.35 7.4 7.87
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Histori
@studentet ne instagram
7.34 7.85 7.59
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gjeografi 7.83 6.85 7.34
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Gazetari 8.19 8.55 8.37
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Arkeologji 7.09 6.76 6.92
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji 8.51 7.35 7.93
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Bioteknologji 8.47 8.4 8.44
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi 6.31 6.13 6.22
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi Industriale dhe Mjedisore 5.45 6.7 6.08
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Kimi dhe Teknologji Ushqimore 6.58 6.84 6.71
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë 8.06 7.29 7.68
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë 6.78 5.36 6.07
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 9.22 7.74 8.48
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 8.41 8.97 8.69
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Natyrës Inxhinieri Matematike dhe Informatike 8.13 7.28 7.71
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja GjuhëAngleze 8.42 8.2 8.31
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Frënge 5.71 6.34 6.02
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Gjermane 7.7 6.09 6.89
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Italiane 7.36 6.19 6.78
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Greke 5.81 6.25 6.03
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Turke 5.71 6.49 6.1
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Ruse 5.38 7.38 6.38
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik 5.41 6.75 6.08
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Angleze (Sarandë) 5.81 6.41 6.11
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Psikologji 8.88 7.55 8.21
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Punë Sociale 8.29 7.88 8.09
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Filozofi 7.72 7.34 7.53
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Sociologji 7.74 8.1 7.92
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Shkenca Politike 8.41 7.91 8.16
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale Administrim dhe Politika Sociale 8.78 7.53 8.16
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Administrim -Biznes 8.86 7.1 7.98
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Ekonomiks 8.98 7.53 8.26
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Financë 9.37 9.03 9.2
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Informatikë Ekonomike 9.53 8.24 8.89
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomise Administrim-Biznes (Sarandë) 6.62 7.22 6.92
UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 8.49 8.17 8.33
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Mjekësi e Përgjithshme
@studentet ne instagram
9.94 9.44 9.69
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Farmaci
@studentet ne instagram
9.9 9.11 9.5
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Dentare Stomatologji 9.94 8.98 9.46
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Infermieri e Përgjithshme
@studentet ne instagram
9.48 7.81 8.64
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Mami 9.37 8.01 8.69
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Laboratori 9.56 9.02 9.29
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Fizioterapi 9.16 8.84 9
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Logopedi 9.53 9.07 9.3
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike Teknikë Imazherie 9.49 8.84 9.16
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjuhë -Letërsi 6.79 5.55 6.17
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gazetari dhe Komunikim 6.19 6.57 6.38
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Histori 7.81 5.38 6.59
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave Shoqërore Gjeografi 5.88 6.67 6.27
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë 6.95 7.35 7.15
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë 7.45 6.85 7.15
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Informatikë 6.17 5.99 6.08
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji -Kimi 6.35 6.04 6.2
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e Përgjithshme 7.6 6.71 7.16
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Mami) 6.4 6.2 6.3
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri (Fizioterapi) 7.67 7.17 7.42
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Psikologji 6.58 5.62 6.1
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Punë Sociale 6.41 6.34 6.37
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 6.49 5.93 6.21
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Mësuesi për Arsimin Parashkollor 6.17 6.75 6.46
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Edukim Fizik dhe Sporte 6.2 6.46 6.33
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Pedagogji muzikore 7.8 7.39 7.6
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Shkencave të Edukimit Pikturë e grafikë 8.16 7.1 7.63
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Administrim - Biznes 6.67 6.01 6.34
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Financë - Kontabilitet 7.71 6.28 6.99
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti Ekonomik Turizem 6.81 6.75 6.78
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Angleze 6.1 7.05 6.58
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Italiane 6.3 6.48 6.39
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Gjermane 6.74 7.38 7.06
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Gjuhë Frënge 7.42 5.88 6.65
UNIVERSITETI "LUIGJ GURAKUQI" SHKODËR Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 6.94 5.9 6.42
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Biologji -Kimi 6.76 5.6 6.18
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Fizikë dhe Teknologji Informacioni 6.24 6.05 6.15
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Matematikë-Informatikë 6.08 5.97 6.02
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Teknologji Informacioni 5.82 6.65 6.24
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri e pergjithshme 5.75 7.02 6.38
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Shkencave të Natyrës Infermieri Mami 6.02 6.18 6.1
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Histori - Gjeografi 6.52 5.52 6.02
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë -Letërsi Shqipe
@studentet ne instagram
7 5.33 6.16
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë Letërsi Angleze 6.56 5.79 6.17
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë Letërsi Italiane 6.77 5.93 6.35
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek 5.23 7.12 6.18
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Fiillor 6.46 5.67 6.07
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Parashkollor 6.71 6.31 6.51
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Kontabilitet - Financë 5.75 7.24 6.49
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Administrim -Publik 5.94 6.32 6.13
UNIVERSITETI "EQEREM CABEJ" GJIROKASTËR Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore Ekonomi Turizem 6.56 5.97 6.27
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Administrim dhe Politika Sociale 5.88 6.6 6.24
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Matematikë- Fizikë 7.69 6.59 7.14
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Matematikë Informatikë 6.24 5.87 6.05
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Teknologji Informacioni 6.61 6.02 6.31
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Infermier i Përgjithshëm 7.5 6.01 6.75
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Biologji-Kimi 6.5 5.84 6.17
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Mami 6.27 5.74 6.01
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Financë- Kontabilitet 5.92 6.11 6.01
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Menaxhim 6.33 5.72 6.02
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi ne Marketing 5.36 6.69 6.03
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi ne Turizëm 5.65 6.74 6.2
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë-Letërsi 6.72 6.26 6.49
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Histori - Gjeografi 6.25 6.42 6.33
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsimi fillor Klasa I- VI 6.6 6.28 6.44
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Arsim parashkollor 6.28 5.75 6.02
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë Angleze 5.6 6.92 6.26
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë Gjuhë dhe Kulturë Frënge 7.8 7.21 7.5
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Agroushqim 6.14 6.17 6.15
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Inxhinieri Agronomike 6.19 5.95 6.07
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë 5.96 6.55 6.25
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Bujqësisë Agrobiznes 6.28 5.96 6.12
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Shkenca Kompjuterike 6.29 6.14 6.21
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Sistemet e Informacionit 5.89 6.89 6.39
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Teknologji Informacioni 6.07 6.62 6.35
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Matematikë -Informatikë 7.38 6.75 7.07
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Informatikë -Anglisht 6.51 6.38 6.44
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakukteti i Teknologjisë së Informacionit Multimedia dhe Televizioni Dixhital 6.27 7.23 6.75
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Administrim Biznesi 6.93 7.29 7.11
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim - Marketing 6.26 6.95 6.6
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Shkenca Ekonomike 7.12 5.48 6.3
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Financë -Kontabilitet 6.18 6.72 6.45
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Bankë Financë 6.57 5.47 6.02
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Hotel Restorant 6.77 5.94 6.35
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Kulturor 5.7 6.34 6.02
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Biznesit Menaxhim Turizëm Arkeologjik 6 6.03 6.02
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Angleze
@studentet ne instagram
6.59 7.15 6.87
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Fillor 7.47 6.64 7.05
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Mësuesi për Arsimin Parashkollor 7.45 6.92 7.18
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjuhë Letërsi -Anglisht 5.97 7.38 6.67
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Gjermanisht-Anglisht 6.25 7.26 6.75
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Infermieri e Pergjithshme 7.84 7.34 7.59
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Mami 7.65 8.23 7.94
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Fizioterapi 7.99 6.61 7.3
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Navigacion dhe Menaxhim Detar 6.06 6.02 6.04
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Elektrik (2- vjeçar) 5.97 6.18 6.07
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) 5.9 5.94 5.92
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) 5.96 6.45 6.21
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) 5.83 6.04 5.94
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Menaxhim Transporti (2- vjeçar) 6 6.01 6.01
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Ligjore (2- vjeçar) 6.6 5.92 6.26
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Asistencë Administrative (2- vjeçar) 5.56 6.42 5.99
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Teknologji Automobilash (2- vjeçar) 6.03 6.42 6.22
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) 6.27 5.67 5.97
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Studimeve Profesionale Informatikë Praktike (2- vjeçar) 6.38 5.58 5.98
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Drejtësi 7.27 6.03 6.65
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Shkenca Politike 6.65 7.09 6.87
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Administrim Publik 6.13 7.52 6.82
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Politikë Ekonomike 5.94 6.45 6.19
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Marrëdhënie me Publikun 7.05 6.73 6.89
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike Histori 6.69 6.39 6.54
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Informatike 9.54 8.99 9.27
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Elektronike 9.38 8.87 9.13
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI) Inxhinieri Telekomunikacioni 9.45 8.31 8.88
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 7.88 8.71 8.3
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Elektrike (Energjitike) 8.34 8.15 8.25
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Mekanike 8.13 6.64 7.38
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Tekstile dhe Modë 6.82 7.95 7.39
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Materiale 6.3 6.13 6.21
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Ndërtimi 9.19 8.21 8.7
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Hidroteknike 8.09 8.33 8.21
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Mjedisi 8.68 7.29 7.98
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN) Inxhinieri Gjeodezi 8.21 7.75 7.98
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Arkitekt) 9.13 9.14 9.14
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë (Urbanist) 8.58 9.06 8.82
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Shkencat e Tokës 6.59 7.53 7.06
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoinformatike 6.21 6.19 6.2
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeoburimesh 6.2 6.67 6.44
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM) Inxhinieri Gjeomjedis 7.87 5.97 6.92
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Fizike 7.13 7.33 7.23
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike (FIM dhe IF) Inxhinieri Matematike 5.59 7.16 6.38
UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes Shkencat e Lëvizjes 6.83 7.76 7.3
UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 7.06 6.92 6.99
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Muzikologji 9.52 7.68 8.6
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kompozim 8.11 7.18 7.65
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Dirizhim 9.29 7.53 8.41
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Piano 7.74 6.8 7.27
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Violinë 6.91 6.79 6.85
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Violonçel 9.83 7.08 8.46
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Violë 6.49 5.84 6.16
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kitarë 6.44 6.31 6.37
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kontrabas 7.08 6.21 6.65
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Flaut 8.69 7.55 8.12
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Klarinetë 8.57 6.73 7.65
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Fagot 7.46 7.51 7.48
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Korno 6.62 6.85 6.74
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Kanto 7.69 6.42 7.06
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Muzikës Pedagogji Muzikore 7.06 5.78 6.42
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Arteve të Bukura Pikturë 7.27 8.27 7.77
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Arteve të Bukura Skulpturë 7.63 6.02 6.83
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Regji Filmi dhe TV 6.22 5.94 6.08
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Regji 7.31 6.27 6.79
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Aktrim 7.06 6.61 6.83
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Koreografi 8.03 7.92 7.98
UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS Fakulteti i Artit Skenik Skenografi -Kostumografi 8.32 6.2 7.26
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Mjekësi Veterinare 6.99 7.78 7.38
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Veterinare Menaxhim Veterinar 6.03 5.69 5.86
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Agrobiznesi 7.65 7.13 7.39
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomi dhe Politikë Agrare 7.16 7.42 7.29
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Financë Kontabilitet 8.96 9.2 9.08
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Ekonomiks i Aplikuar 8.78 7.63 8.21
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Informatikë Biznesi 8.51 8 8.26
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Menaxhim Turizmi rural 7.11 7.3 7.21
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Mbrojtje Bimësh 6.21 5.81 6.01
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Hortikulturë 5.78 6.35 6.07
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Prodhim Bimor 6.67 5.41 6.04
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Zootkn dhe Biznes Blegtoral 6.02 6.13 6.07
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 6.28 6.11 6.2
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Teknologji Agroushqimore 7.38 6.7 7.04
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit Vreshtari Enologji 5.94 6.26 6.1
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Mbarështim Pyjesh 6.57 5.97 6.27
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Pyjore Përpunim Druri 5.68 6.43 6.05
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Mekanike 6.03 7.07 6.55
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Navale 5.97 6.92 6.44
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Inxhinieri Elektrike 5.51 6.59 6.05
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Navigacion 5.29 7.06 6.18
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Biologji 6.29 6.35 6.32
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Kimi 6.37 6.01 6.19
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Fizike 7.37 6.56 6.96
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Matematike 6.13 5.91 6.02
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Informatike 5.56 6.93 6.25
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Teknologji Informacioni 5.53 7.16 6.34
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Teknike Shkenca Kompjuterike 5.66 6.98 6.32
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri e pergjithshme 5.73 6.78 6.25
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shendetit Publik Infermieri Mami 6.49 5.6 6.05
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe Shqipe dhe Letersi 6.09 6.36 6.22
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Drejtesi 5.79 6.61 6.2
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe angleze 5.79 6.29 6.04
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Gjuhe italiane 5.25 7.6 6.42
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per Arsimin Fillor 6.37 5.77 6.07
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Mesuesi per arsimin Parashkollor 6.25 5.93 6.09
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Pedagogji e specializuar 6.45 6.78 6.61
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Histori-Gjeografi 6.12 6.28 6.2
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Finance 6.83 5.71 6.27
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Kontabilitet 6.64 5.5 6.07
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Administrim biznesi 5.63 6.56 6.09
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Marketing 6.13 6.91 6.52
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Ekonomiks 5.04 7.2 6.12
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORË Fakulteti i Ekonomise Menaxhim turizmi 6.23 5.86 6.04
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë shqipe dhe Letërsi 6.09 6.08 6.09
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Histori - Gjeografi 6.53 6.27 6.4
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 6.93 5.22 6.08
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Histori dhe gjuhe germane 6.04 6.28 6.16
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Angleze 5.42 8.35 6.88
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Frënge 5.77 6.35 6.06
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë Italiane 5.79 6.23 6.01
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari 6.45 6.05 6.25
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gazetari dhe Gjuhë Angleze 6.18 6.65 6.41
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Biologji - Kimi 6.97 5.8 6.38
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Matematikë - Fizikë 6.6 5.58 6.09
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Matematikë - Fizikë 8.59 7.59 8.09
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologjitë e Informacionit 5.63 6.6 6.12
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologji Laboratori(2 vjeçar) 5.83 5.03 5.43
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Teknologji Laboratori(2 vjeçar) 6.23 5.52 5.88
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE NATYRES Matematikë Informatike 5.81 6.41 6.11
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri e Përgjithshme 7.36 6.86 7.11
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Infermieri - Mami 6.63 5.45 6.04
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Fizioterapi 6.26 5.87 6.07
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Logopedi 5.8 6.2 6
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Imazheri 5.76 7 6.38
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE Teknik Laboratori 5.94 6.13 6.03
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Fillor 6.23 6.55 6.39
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Mësuesi për Arsimin Parashkollor 5.6 6.47 6.03
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Edukim Qytetar 6.06 6.71 6.39
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Punonjës Social 6.79 6.14 6.46
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Filozofi - Sociologji 5.69 6.96 6.33
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Psikologji 6.18 6.26 6.22
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT Edukim Fizik dhe Sporte 7.78 5.21 6.5
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Administrim - Biznes 6.44 5.69 6.06
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Financë - Kontabilitet 6.45 5.65 6.05
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Ekonomia dhe e Drejta 6.07 6.54 6.3
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Informatikë Ekonomike 6.01 6.39 6.2
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Ekonomi Turizmi 6.22 5.9 6.06
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 5.59 6.98 6.29
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Biznes 7.19 6.09 6.64
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI EKONOMIK Shkenca Juridike në Sektorin Publik 6.57 6.11 6.34
UNIVERSITETI "FAN S. NOLI" KORCË Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane Filozofi-Sociologji 5.99 6.19 6.09
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Psikologji Socilogji 7.23 6.07 6.65
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS Fakulteti i Edukimit Ekspert ne Proceset e Formimit 6.25 6.72 6.48
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromjedis dhe Ekologji 6.85 7.19 7.02
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit Agromekanizim 6.04 6.17 6.1
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE) Inxhinieri Mekatronike 7.9 8.67 8.29
UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" ELBASAN FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE Gjuhë gjermane 6.69 6.77 6.73
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (FIM) Inxhinieri Ekonomike 8.2 7.93 8.07
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË" Fakulteti i Inxhinierise Inxhinieri Softuerike 6.1 6.27 6.19
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË" Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 8.6 7.82 8.21
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË" Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni 7.68 7.01 7.35
AKADEMIA E FILMIT DHE MULTIMEDIAS MARUBI Film dhe Media Specialist i lartë në Film dhe Media me profil Kamera 7.9 6.46 7.18
AKADEMIA E FILMIT DHE MULTIMEDIAS MARUBI Film dhe Media Specialist i lartë në Film dhe Media me profil Montazh 8.33 7.38 7.86
AKADEMIA E STUDIMEVE TË APLIKUARA "REALD" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 5.55 6.62 6.08
AKADEMIA E STUDIMEVE TË APLIKUARA "REALD" VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Financë 7.56 5.73 6.65
AKADEMIA E STUDIMEVE TË APLIKUARA "REALD" VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 6.73 5.57 6.15
AKADEMIA E STUDIMEVE TË APLIKUARA "REALD" VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 7.18 5.34 6.26
AKADEMIA E STUDIMEVE TË APLIKUARA "REALD" VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 7.17 6 6.58
AKADEMIA E STUDIMEVE TË APLIKUARA "REALD" VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 5.64 6.61 6.13
AKADEMIA PROFESIONALE E BIZNESIT Fakulteti i Drejtesise Drejtësi 6.05 6.23 6.14
AKADEMIA PROFESIONALE E BIZNESIT Fakulteti i Drejtesise E Drejtë Biznesi 6.55 6.34 6.45
AKADEMIA PROFESIONALE E BIZNESIT Fakulteti i Ekonomisë Ekonomi me profil "Financë Kontabilitet" 7.51 5.99 6.75
AKADEMIA PROFESIONALE E BIZNESIT Fakulteti i Ekonomisë Ekonomi me profil "Administrim Biznesi" 5.07 7.04 6.05
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Elektro-Mekanikë (2 vjeçar) 5.11 4.78 4.94
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Automjetesh (2 vjeçar) 5.4 5.05 5.23
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Mekatronikë (2 vjeçar) 5.61 5.12 5.36
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi (2 vjeçar) 5.6 4.98 5.29
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti Elektro Mekanike dhe Sisteme te Aplikuara Teknologji Ndërtimi (2 vjeçar) 5.48 5.48 5.48
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti i Teknologjisë së Informacionit Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (2 vjeçar) 5.06 5.48 5.27
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti i Teknologjisë së Informacionit Elektronikë (2 vjeçar) 5.6 5.08 5.34
KOLEGJI PROFESIONAL I TIRANËS Departamenti i Teknologjisë së Informacionit Database dhe Web Design (2 vjeçar) 5.6 5.24 5.42
KOLEGJI PROFESIONAL PRIVAT "IVOCLAR VIVADENT & PARTNERS" FAKULTETI I TEKNIKAVE DENTARE TEKNIKË E LARTË DENTARE 6.12 6.28 6.2
SHKOLLA E LARTË "NEHEMIAH GATEWAY" Fakulteti Biznes dhe Teknologji Biznes dhe Ekonomi 8.8 8.21 8.51
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit  Arsimi Parashkollor dhe Fillor 8.59 6.28 7.44
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit  Gjuhë dhe Letërsi Angleze 6.47 7.93 7.2
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit  Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji 7.47 6.26 6.86
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Drejtësi 8.15 7.62 7.89
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Shkenca Islame 6.87 6.82 6.84
KOLEGJI UNIVERSITAR "Bedër" Fakulteti i Shkencave Humane Shkenca Komunikimi 7.21 6.64 6.92
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos" Fakulteti Ekonomik Menaxhim Biznes 6.93 5.34 6.14
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos" Fakulteti Ekonomik Menaxhim Turizmi 6.2 6.19 6.2
KOLEGJI UNIVERSITAR "Logos" Fakulteti i Shkencave te Aplikuara Informatikë e Zbatuar 7.18 6.76 6.97
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI Fakulteti Ekonomik Administrim Biznes 6.15 6.64 6.4
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI Fakulteti Ekonomik Financë Bankë 6.27 6.61 6.44
KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 5.77 6.47 6.12
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike Drejtësi 6.02 7.3 6.66
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike Shkenca Politike 6.33 7.1 6.71
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike Psikologji 5.59 6.95 6.27
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Drejtesisë dhe Shkencave Sociale e Politike Edukim Fizik e Sporte 6.33 5.69 6.01
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Financë-Kontabilitet 7.43 6.73 7.08
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Manaxhim Biznesi 5.6 6.49 6.04
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Informatikë e Aplikuar 8.25 7.49 7.87
UNIVERSITETI MARIN BARLETI Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonimisë Arkitekurë 6.55 6.28 6.41
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM Fakulteti i Drejtësisë Drejtësi 7.18 8.28 7.73
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore Menaxhim Biznesi 6.31 6.41 6.36
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore Financë-Bankë 7.36 7.75 7.56
KOLEGJI UNIVERSITAR WISDOM Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore Psikologji 5.88 6.44 6.16
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSIA" Fakulteti i Ekonomise dhe Shkencave Shoqerore Drejtësi 6.46 6.03 6.24
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSIA" Fakulteti i Ekonomise dhe Shkencave Shoqerore Ekonomi 6 6.17 6.08
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSIA" Fakulteti i Ekonomise dhe Shkencave Shoqerore Shkenca Politike 6.73 7.76 7.24
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSIA" Fakulteti i Shkencave te Aplikuara Inxhinieri Informatike 7.64 6.42 7.03
SHKOLLA PRIVATE E ARSIMIT TË LARTË "PAVARËSIA" Fakulteti i Shkencave te Aplikuara Arkitekturë 7.27 6.52 6.9
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 7.18 6.03 6.6
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Informatikë Ekonomike 6.15 5.92 6.03
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara Inxhinieri Ndërtimi 7.88 6.01 6.95
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara Inxhinieri Kompjuteike 5.85 6.58 6.21
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Ekonomike Shkenca Ekonomike me profil Administrim Biznesi 5.76 6.26 6.01
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Ekonomike Shkenca Ekonomike me profil Financë Bankë dhe Kontabilitet 6.23 6.13 6.18
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Ekonomike Shkenca Ekonomike me profil Biznes dhe Ligj 6.17 5.92 6.05
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Ekonomike Informatikë Biznesi 7.08 5.51 6.29
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike Shkenca Politike dhe Administrative me profil Shkenca Politike 6.87 6.01 6.44
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike Shkenca Politike dhe Administrative me profil Administratë Publike 6.6 5.49 6.05
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci 5.85 6.57 6.21
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike Juridik 6.49 5.53 6.01
UNIVERSITETI "MESDHETAR I SHQIPËRISË" Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike Studime Psikosociale 6.07 6.6 6.34
KOLEGJI UNIVERSITAR "QIRIAZI" Fakulteti i Drejtësisë E Drejtë Biznesi 7.76 5.5 6.63
KOLEGJI UNIVERSITAR "QIRIAZI" Fakulteti i Ekonomisë Menaxhim Biznesi 7.34 5.96 6.65
KOLEGJI UNIVERSITAR "QIRIAZI" Fakulteti i Ekonomisë Finance 7.33 6.19 6.76
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU) ADMINISTRIM BIZNESI Administrim-Biznesi me profil Menaxhim 7.17 6.5 6.84
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU) ADMINISTRIM BIZNESI Administrim-Biznesi me profil Marketing 6.13 5.9 6.02
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU) ADMINISTRIM BIZNESI Administrim-Biznesi me profil Kontabilitet-Financë 7.49 8.13 7.81
TIRANA BUSINESS UNIVERSITY (TBU) E DREJTE BIZNESI E Drejta e Biznesit 7 6.61 6.8
UNIVERSITETI ALDENT Fakulteti i Shkencave Dentare Teknika Laboratorike Dentare 5.6 6.51 6.05
UNIVERSITETI ALDENT Fakulteti i Shkencave Dentare Stomatologji 6.52 6.09 6.31
UNIVERSITETI ALDENT Fakulteti i Shkencave Mjekësore Infermieri e Përgjithshme 6.38 5.96 6.17
UNIVERSITETI ALDENT Fakulteti i Shkencave Mjekësore Fizioterapi 6.39 5.85 6.12
UNIVERSITETI ALDENT Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknikë Laboratori Mjekësor 6.18 5.82 6
UNIVERSITETI ALDENT Fakulteti i Shkencave Mjekësore Farmaci 6.78 6.49 6.63
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit Financë - Bankë 9.65 7.93 8.79
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit Menaxhim Biznesi 8.02 5.39 6.7
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit Informatikë Ekonomike me profil Financë dhe Bankë 6.09 6.69 6.39
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit Informatikë Ekonomike me profil Menaxhim Biznesi 5.88 7.07 6.47
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Komunikim Dizajn 6.96 6.37 6.67
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Komunikim - Marrëdhënie Publike 7.09 5.5 6.29
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Shkenca Politike 5.77 6.5 6.14
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Marrëdhënie Ndërkombëtare 5.31 6.85 6.08
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit Psikologji 6.79 6.61 6.7
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS Fakulteti Juridik Jurist i Përgjithshëm 5.92 6.18 6.05
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Farmacisë Farmaci 8 6.55 7.28
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Mjekësisë Infermieristikë 7.65 5.97 6.81
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Mjekësisë Fizioterapi 6.33 6.74 6.54
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Mjekësisë Odontoiatri dhe Proteza Dentare 9.38 7.63 8.5
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Mjekësisë Mjekësi 9.69 9.39 9.54
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale Ekonomi Ndërmarrjeje 8.79 8.97 8.88
UNIVERSITETI KATOLIK "ZOJA E KËSHILLIT TË MIRË" Fakulteti i Shkencave të Aplikuara Arkitekturë 7.85 8.15 8
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn Arkitekturë dhe Dizain Urban 6.14 8.13 7.13
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn Art dhe Dizajn 6.36 6.33 6.35
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti Arkitekturë dhe Dizajn Inxhinieri Ndërtimi 6.48 6.91 6.69
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban Planifikim dhe Menaxhim Urban 7.32 7.77 7.55
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban Studime Mjedisore 6.21 6.68 6.44
UNIVERSITETI POLIS Fakulteti per Kerkim dhe Zhvillim Efiçencë Energjitike ( 2 vjeçar) 5.21 5.16 5.18
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Mjekësore Infermieri 5 7.36 6.18
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Mjekësore Fizioterapi 6.8 5.53 6.17
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Mjekësore Farmaci
@studentet ne instagram
5.89 6.97 6.43
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Mjekësore Stomatologji 6.65 6.26 6.45
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Shoqërore Shkenca Juridike 6.23 6.47 6.35
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Shoqërore Shkenca Politike-Administrative 5.38 7.33 6.36
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Shoqërore Psikologji e Përgjithshme 7.05 7.41 7.23
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Parashkollor 6.41 6.2 6.3
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Shoqërore Mësuesi për Arsimin Fillor 5.9 6.32 6.11
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave Shoqërore Anglisht 7.5 6.91 7.21
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Financë-Bankë 5.93 7.09 6.51
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Menaxhim Biznesi 5.97 6.2 6.09
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Teknologji Informacioni 5.69 6.88 6.28
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Inxhinieri Kompjuterike 7.77 6.69 7.23
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Inxhinieri Elektronike 6.12 6.55 6.33
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Inxhinieri Mekatronike 6.55 7.13 6.84
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Inxhinieri Elektrike 7.13 7 7.07
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Dizajn 6.33 6.5 6.41
UNIVERSITETI PRIVAT ALBANIAN UNIVERSITY Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Arkitekturë 8.12 7.28 7.7
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Arkitekturë 7.48 7.24 7.36
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Ndërtimi 7.75 6.2 6.98
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Kompjuterike 7.35 8 7.67
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Inxhinieri Elektronike dhe Komunikimi Dixhital 7.82 7.78 7.8
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Ekonomiks 9.5 7.75 8.62
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 7.81 7.42 7.62
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Financë - Bankë 7.51 8.34 7.92
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Administrim Biznesi 7.62 7.83 7.72
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Financë - Bankë (shqip) 6.86 6.23 6.55
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistik 8.09 6.9 7.5
UNIVERSITETI EPOKA Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Administrative Informatikë Ekonomike 7.51 7.26 7.38
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Kompjuterike 8.16 7.55 7.85
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare 9.72 8.85 9.28
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Psikologji 7.54 8.15 7.85
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Drejtësisë, Artit dhe Shkencave Sociale Drejtësi 7.95 7.4 7.67
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi 9.97 9.29 9.63
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë "Administrim Biznesi" me profil "Kontabilitet" 9.59 8.85 9.22
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Administrim Biznesi me profil "Financë" 9.91 7.67 8.79
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë "Administrim Biznesi" me profil "Marketing" 8.44 7.1 7.77
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë "Administrim Biznesi" me profil "Menaxhim" 9.33 8.98 9.16
UNIVERSITY OF NEW YORK TIRANA Fakulteti i Ekonomisë "Administrim Biznesi" me profil "Ekonomiks" 8.38 7.29 7.83
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË" Fakulteti i Inxhinierise Inxhinieri Kompjuterike dhe Teknologji Informacioni 6.03 6.51 6.27
KOLEGJI UNIVERSITAR "INSTITUTI KANADEZ I TEKNOLOGJISË" Fakulteti i Ekonomisë Financë dhe Kontabilitet 7.22 7.19 7.21
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Ekonomisë Financë 8.55 8.68 8.62
UNIVERSITETI METROPOLITAN TIRANA Fakulteti i Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara Arkitekture 7.03 6.77 6.9
UNIVERSITETI I MJEKËSISË I TIRANËS Fakulteti i Mjekësisë Shëndet Publik 9.03 9.06 9.05
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU) Arkitekturë Interier dhe Dizajn 9.45 7.7 8.57
Share:

2 comments:

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts