Karriera e nje te diplomuari per veterenari.


Shumica e atyre që regjistrohen per veterineri vazhdojnë të ndjekin karrierën si mjekë veterinarë, duke punuar në një operacion, në praktikë lokale ose brenda një organizate të tillë si një kopsht zoologjik. Megjithatë, kjo nuk është e vetmja rrugë e karrierës e hapur për ata që diplomohen në veterineri; Gamën e karrierës veterinare që mund të merrni parasysh përfshin:

Mjeku veterinar
Zgjedhja më e dukshme është një karrierë si një mjek veterinar, duke u kujdesur për kafshët si një mjek. Megjithatë, ekziston një ndryshim i rëndësishëm në llojin e kafshëve për të cilat mund të jeni përgjegjës, si dhe në gamën e detyrave të shoqëruara. Ju mund të bazoheni në një operacion që kujdeset për nevojat e kafshëve shtëpiake siç janë macet, qentë... Ju mund të shkoni në thirrje për fermat për të ndihmuar në menaxhimin e bagëtive të tilla si lopë, dele, bizon ose devetë - varësisht se ku jeni në botë! Ose mund të punoni në një kopsht zoologjik apo qendër konservimi, duke mbikëqyrur mirëqenien dhe riprodhimin e kafshëve më të rralla.Për të praktikuar si mjek veterinar, zakonisht duhet të fitoni akreditim nga një organ kombëtar zyrtar.

Nutritionist kafshësh
Një tjetër rrugë e mundshme është një karrierë si një nutritionist kafshësh. Në këtë rol, ju do të jeni përgjegjës për dizajnimin e dietave të veçanta dhe ofroni këshilla për ushqimin e shëndetshëm të kafshëve. Ju mund të punoni me bagëti në fushën e bujqësisë, të mbikëqyrni ushqimin e kafshëve në kopshtin zoologjik, ose të këshilloni pronarët dhe mbarështuesit e kafshëve shtëpiake. Ju do të keni mundësi të specializoni në lloje të caktuara të kafshëve, ose të keni një praktikë të përgjithshme. Përveç dhënies së këshillave për të ushqyerit, mund të ofroni më shumë udhëzime të specializuara për mirëqenien dhe sjelljen e kafshëve.

Karriera veterinare në kërkime Hulumtimi veterinar
Nga ana tjetër, mund të ndjekësh një karrierë në kërkimin e shkencës veterinare, duke kontribuar në avancimin e njohurive në këtë fushë për të përmirësuar shëndetin dhe kujdesin shëndetësor të kafshëve (dhe në disa raste edhe njerëzore). Rolet e hulumtimit janë të disponueshme në kompanitë farmaceutike, laboratorët akademikë dhe universitetet, institutet kërkimore private, agjencitë qeveritare, organizatat bamirëse dhe madje edhe organizatat ndërkombëtare si Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë. Koha juaj mund të shpenzohet duke hartuar eksperimente dhe gjykime klinike, duke mbledhur dhe analizuar të dhënat, duke shkruar raporte dhe dokumente botuese, duke marrë pjesë në konferenca dhe ngjarje të tjera, dhe duke ofruar udhëzime për organet zyrtare dhe hartuesit e politikave.


Karriera veterinare në arsim
Një mundësi tjetër është që të ndjekë një karrierë në fushën e edukimit të shkencës veterinare, duke punuar si mësues ose ligjërues në një kolegj apo universitet. Roli juaj do të edukojë klasën e ardhshme të studentëve të veterinës, duke ndarë njohuritë tuaja përmes leksioneve, seminareve, sesioneve laboratorike dhe demonstrimeve praktike. Përndryshe, mund të stërvitet si mësues i shkollës së mesme, i specializuar në një lëndë të lidhur siç është biologjia ose anatomia.

Karriera në gazetari shkencore Gazetari shkencore
Një fushë tjetër që mund të konsideroni është gazetari shkencore. Kjo mund të përfshijë punën për një revistë akademike ose revistë shkencore, që prodhon dokumentarë të lidhur me kafshët dhe madje edhe duke punuar për një kanal televiziv të njohur si Discovery, Animal Planet ose National Geographic. Kjo rrugë e karrierës mund t'ju lejojë të udhëtoni, të takoni shumë njerëz të ndryshëm (dhe kafshë), dhe të eksploroni vende dhe lloje të ndryshme anembanë botës.

Gjithashtu ne Shqiperi mund te punoni edhe per sigurine ushqimore. Cdo drejtori qe merret me sigurine ushqimore kerkon nje veteriner. Pra, keni shume mundesi punesimi dhe po studioni nje dege qe vertet ja vlen.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts