Kuotat per Universitetin e TIRANES 2017-2018

UNIVERSITETI I TIRANËS
Fakulteti Histori Filologji
Programi i studimit         Kuotat
Histori                                   180
Gjeografi                             180
Gjuhë letërsi                        180
Gazetari                               120
Arkeologji                           120

Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Biologji                                 100
Bioteknologji                    100
Kimi                                       100
Kimi industriale dhe Mjedisore 100
Kimi dhe teknologji ushqimore 100
Matematikë                       100
Fizikë                                       100
Informatikë                                        200
Teknologji Informacioni dhe komunikimi 100
Inxhinieri matematike dhe informatike   100


Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Gjuhë angleze                   240
Gjuhë gjermane                               140
Gjuhë italiane                    150
Gjuhë greke                         85
Gjuhë frënge                     140
Gjuhë turke                       85
Gjuhë ruse                         85
Gjuhë spanjolle me profil gjuhë-letërsi dhe qytetërim hispanik 95
Gjuhë angleze Sarandë 50

Fakulteti i Shkencave Sociale
Psikologji                             110
Punë sociale                       100
Filozofi                                  80
Sociologji                             81
Shkenca Politike               100
Administrim dhe Politika Sociale 100

Fakulteti Ekonomik
Administrim–Biznes        460
Ekonomiks                          110
Financë                                                460
Informatikë Ekonomike 250
Administrim-Biznes (Sarandë) 100

Fakulteti i Drejtësisë
Drejtësi 750 kuota
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts