Kuotat per UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 2017-2018

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Inxhinieri Ndërtimi                          100
Inxhinieri Hidroteknike                  50
Inxhinieri Mjedisi                              50
Inxhinieri Gjeodezi                          50

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Arkitekturë (Arkitekt)                    105
Arkitekturë (Urbanist)                   55
Arkitektur interier dhe dizajn     35

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 70
Inxhinieri Elektrike  (Energjetike)              70
Inxhinieri  Mekatronike                                                 70

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Inxhinieri Fizike                                                 80
Inxhinieri Matematike                   80

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Inxhinieri Mekanike                        145
Inxhinieri Tekstile dhe Modë      70
Inxhinieri Materiale                        55
Inxhinieri Ekonomike                     85

Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave
Shkencat e Tokës                             70
Inxhinieri Gjeoburimesh                               70
Inxhinieri Gjeoinformatike          100
Inxhinieri Gjeomjedis                    60

Fakulteti i Teknologjisë dhe Informacionit
Inxhinieri Elektronike                     100
Inxhinieri Informatike                    100
Inxhinieri Telekomunikacioni      100
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts