Dokumentat qe duhen per tu rregjistruar.

Aplikantet dorezojne personalisht ose nepermjet perfaqesuesit te autorizuar me prokure nga ana e tyre dokumentacionin e meposhtem

1.dokumentin e identifikimit (karte identiteti ose pasaporte). Ne dosje mbahet vetem fotokopja.
2.fotokopjen e noterizuar te diplomes se Matures Shteterore ose te defteses se pjekurise se bashku me certifikaten e notave
3.Te firmosin deklaraten e paraqitur te sekretarit.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts