NJOFTIM per formularin A1Z

Njoftohen të gjithë maturantët e viteve të kaluara, që nuk kanë aplikuar me formularin A1Z në
Portalin Matura Shtetërore 2017, se Portali i Maturës Shtetërore online do të hapet në periudhën
26 – 27 Qershor 2017, nga ora 08.00 deri në orën 16.00.
Plotësimi online i Formularit A1Z, për kandidatët e sipërpërmendur, bëhet në shkollat ku kanë
kryer arsimin e mesëm të lartë ose në shkollën e përcaktuar nga KMSH-ja e vendbanimit, nëse
shkolla e mesme që kanë përfunduar është mbyllur.
Procesi i plotësimit të Formularit A1Z ndiqet nga një person i ngarkuar nga drejtoria e shkollës,
që quhet “mbikëqyrës”. Përfaqësuesit e shkollës marrin kontaktet e kandidatit për ta njoftuar më vonë
për paraqitjen në shkollë për futjen e të dhënave shkollore të tre viteve të arsimit të mesëm
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts