Karriera e nje te diplomuari per Psikologji

Kur është fjala për karrierë në psikologji, studimi pasuniversitare shpesh konsiderohet thelbësore në qoftë se ju dëshironi të bëheni një psikolog të kualifikuar. Kjo është veçanërisht rasti në vende të tilla si Britania e Madhe dhe SHBA, ku shumë kurse janë akredituar nga Shoqata Psikologjike Britanike apo Shoqata Psikologjike Amerikane, si rrugët e drejtpërdrejta të trajnimit për karriera të veçanta të psikologjisë.Në shumicën e rasteve, të diplomuarit e master do të duhet për të ndërmarrë studime të mëtejshme në nivelin e doktoraturës / PhD për t'u kualifikuar plotësisht si një psikolog profesionist.

Shpesh ka konfuzion në mes roleve të psikologut dhe psikiatrit. Nëse ju aspirojnë drejt karrierës së fundit, ju do të duhet për të studiuar një diplomë mjekësore, si psikiatër janë mjekët të cilët janë specializuar në studimin dhe trajtimin e sëmundjeve mendore. Në anën tjetër, për t'u bërë një psikolog, ju do të duhet për të përfunduar shkollen e larte per Psikologji

Më poshtë janë disa shembuj të karrierës në psikologji të cilat ju mund të aspironi.

Konsultimi
Psikologet e keshillimit aplikojne teorine psikologjike dhe praktike terapeutike per te ndihmuar nje game te gjere te pacienteve me probleme te shendetit mendor, ne menyre tipike ata persona qe jane si rezultat i ngjarjeve te jetes apo traumave te ndryshme si dhuna ne familje. Profesionistë në këtë zone do të duhet te kene aftësitë e duhura të tilla si aftësia për të dëgjuar, të theksuar dhe të komunikojnë me respekt me njerëz nga sferat e ndryshme të jetës.Gjate diplomimit ju do te keni zhvilluar aftesite e nevojshme per te analizuar situatat specifike ,dhe për të punuar në bashkëpunim me individë per ti ndihmuar në përmirësimin e mirëqenies së tyre

Psikoterapist
Ngjashëm me psikologët e këshillimit, psikoterapistëve sigurojë mbështetje për individë, çifte, familje dhe grupe, duke i ndihmuar ata per te kapërcyer një sërë çështjesh mendore dhe emocionale. . Të dy këshilltarët dhe psikoterapistët përdorin një sërë metodash dhe terapi për të ndihmuar njerëzit, dhe të dy rolet kërkojnë profesionistë të aftë për të siguruar jo-gjykues, mbështetje konstruktive. Dallimi kryesor është se psikoterapistët zakonisht punojnë me pacientët gjatë një periudhe më të gjatë kohore

Psikolog Edukativ
Psikologët Edukativ janë të perqendruar per te ndihmuar fëmijët dhe të rinjtë të cilët janë duke përjetuar probleme në mjedisin edukativ. Ata punojnë ngushtë me prindërit dhe profesionistët e arsimit si mësues, për të ndihmuar të rinjtë per të kapërcyer sfidat që lidhen me probleme sociale apo emocionale apo vështirësi në të mësuar.

Psikologet ne pune
Psikologet ne pune aplikojnë per të kuptuar psikologjine, teorinë dhe praktikën në botën e punës, me qëllim që të përmirësojë performancën dhe kënaqësinë e punës së punonjësve.Ata mund të punojnë në nivel individual apo ekip, dhe të përdorin një shumëllojshmëri të aktiviteteve dhe strategjive për të punuar drejt nevojave e klientëve të tyre.

Psikolog Mjeko Ligjor
Ata aplikojne teorinë e psikologjisë për sjelljet kriminale për të shqyrtuar se çfarë i bën njerëzit të kryejnë krime. Nëse jeni të intriguar nga faktorët psikologjik pas sjelljes kriminale, dhe doni të ndihmoni autorët per të bërë ndryshime pozitive apo  per te ndihmuar zyrtarët në zgjidhjen dhe parandalimin e krimeve, kjo karrierë mund të ju përshtatet.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts