Bursë studimi Bachelor në Kanada


Afati i aplikimit: 20 Maj/30 Shtator 2016 (vjetor)


Vendi: Kanada
Fillimi Shtator 2016 / Janar 2017
Përshkrim i shkurtër:
Humber ofron bursa të plota dhe të pjesshme shkollimi për studentët e rinj universitar ndërkombëtar, të cilët do të fillojnë mësimin mësimin në shtator të vitit 2016 ose në janar 2017.
Institucioni: Kolegji Humber në Toronto, Kanada
Fusha e studimit: Programet e vlefshme universitare të ofruara në Kolegj
Grupi i targetuar: Studentë ndërkombëtare
Kriteret:
Aplikimet do të shqyrtohen në bazë të arritjeve akademikëve, përfshirjen në komunitet, letra reference dhe shrehjen e interesit.
Udhëzime për aplikimin:
Fillimisht ju duhet të aplikoni për t’u pranuar, para se të mund të aplikoni për bursë. Forma e aplikimit për bursa do të përfshihen në paketën tuaj të pranimit. Afati i fundit për aplikim është 20 Maj për fillimin në Shtator 2016 ose 30 shtator 2016 për të filluar në Janar 2016.
Për të tjera informacione lidhur me mënyrën e aplikimit, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare duke klikuar në këtëLINK
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts