Si te merrni fotokopjen e testit te gjuhes se huaj ?

Maturantet kanë ne dispozicion pesë ditë afat për të bërë kërkesën për të tërhequr fotokopjen e testit të provimit të Gjuhës se huaj. Të gjithë maturantët që dëshirojnë të marrin fotokopjen e testit të provimit që kanë dhënë, duke filluar nga disa e hënë e javës që vjen deri të premten,duhet të bëjnë kërkesën si dhe të dorëzojnë mandatpagesën për fotokopjen e testit prej 400 lekësh pranë shkollës ku kanë plotësuar formularin A1/A1Z. Por sipas njoftimit të AKP-së, rivlereesim të provimit nuk do të ketë.
Fotokopja

Maturanti/kandidati ka të drejtë të kërkojë fotokopjen e testit të tij pas përfundimit të të gjitha provimeve, me një kërkesë drejtuar KSHMSH-së, e cila do t’i kthejë dhe përgjigjen. Duke u bazuar në këtë nen, AKP njofton të gjithë maturantët se kanë pesë ditë kohë për të bërë kërkesën për të marrë fotokopjen e provimit të detyruar të Gjuhës se huaj. “Kërkesat për fotokopje të testit të lëndës Gjuhë se huaj, bashkë me mandatpagesën, duhet t’i paraqiteni pranë shkollës suaj (shkolla ku keni plotësuar formularin A1/A1Z),Fotokopjet e testit do të përcillen nëpërmjet DAR/ZA në shkollat tuaja. DAR/ZA duhet të paraqesin pranë AKP-së, kërkesat e mbledhura nga shkollat brenda 

Afatet e paraqitjes së kërkesave për fotokopjen e testeve te tjera do t’ju bëhen me dije në vijimësi”, thuhet në njoftimin e AKP.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts