Sezon Provimesh – si të mbash shënime të zgjuara


exams-picMbajtja e shënimeve me efektivitet është e rëndësishme të mos shkruajmë çdo gjë, por të ndjekim fillin e mendimit që të kuptojmë dhe të shohim lidhjet midis gjërave që thuhen.Kur mbajmë shënime ne nuk duam te jemi si Disa njerëz (në mënyrë karakteristike shkruajnë çdo gjë. ) Duart e tyre fillojnë si motoskaf në fillim të leksionit dhe deri në fund të leksionit nuk kanë humbur asnjë fjalë.

Efektiviteti i kësaj është si puna e atij që shkoi me pushime dhe bëri foto të gjithçkaje. Kur e pyetën si i kaloi pushimet ai tha, “Nuk e di. S’i kam larë akoma filmat!”


Mbajtja e shënimeve është një proces që na ndihmon ta klasifikojmë informacionin me qëllim që ta gjejmë përsëri. Prandaj të krijojmë një tekst tjetër, por të krijojmë një ndihmë për studim. Në një ndihmë të tillë për studim duhet të bien në sy menjëherë pikat e rëndësishme si edhe lidhjet midis asaj që thuhet dhe arsyes pse thuhet.

Tani vijmë tek një parim shumë kyç që vlen në shumë fusha të studimit dhe jetës.

Parimi Pareto.

Parimi Pareto E di njeri këtë parim? Vilfredo Pareto, një ekonomist dhe sociolog italian në shekullin e 19-të vuri re se nga një grup faktesh vetëm një pjesë e vogël e tyre ndikonte në sukses. Një shembull nga bota e biznesit: nga e gjithë larmia e produkteve që një kompani ofron në treg vetëm një pjesë e vogël siguron fitimin. Rreth 80% e fitimit vjen nga 20% e produkteve të ofruara. Pjesa tjetër e produkteve sjell fitim shumë të vogël.Me fjalë të tjera, 80% e fitimit arrihet nga 20% investim.Ose le të marrim një shembull nga bota e kompjuterave.

Nga gjithë aplikimet që janë të disponueshëm në kompjuterin tim, unë NUK përdor rreth 80%. Vetëm 20% e aplikimeve janë aq të rëndësishëm sa i përdor përditë. 80 % e rezultateve shkollore mund të arrihen duke bërë mirë 20% të aktiviteteve.Kjo nuk do të thotë që të investojmë 80% më pak kohë, por koha dhe energjia më e madhe të shpenzohet në 20%-shin më të rëndësishëm.

Në këtë mënyrë mund të kursejmë kohë dhe energji. Për të zbatuar parimin Pareto në studim është e nevojshme të dimë objektivën që do të arrijë profesori.

Mendo pak cili eshte 20% i rendesishem ne librat e tu qe do te sjelle 80% te rezultatit….

Degjimi 10%
Parja 20%
Degjimi dhe parja 40- 50%
Pjesmarrja aktive 80-90%
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts