Përshkrimi i punës - Inxhinier


A ju pëlqen zgjidhja e problemeve teknike? Jeni te mirë në shkencë dhe matematikë? Ju mund të konsideroni të bëheni një inxhinier. Inxhinierët duke përdorur ekspertizën e tyre në shkencë dhe matematikë shndërrohen në zgjidhës shumë të mirë të problemeve në punën e tyre.Ata punojnë në degë të ndryshme të inxhinierisë, duke përfshirë:

 • Hapësirë ​​ajrore
 • Bujqesi
 • Biomjeks
 • Kimi
 • Civile
 • Shkenca kompjuterike
 • Elektrike dhe elektronike
 • Mjedisi
 • Industriale
 • Materiale
 • Mekanike
 • Miniera dhe gjeologji
 • Hapësira bërthamore
 • Nafta
Fakte punësimi për Inxhinierët:

Numri më i madh i vendeve të punës inxhinierike në Shqipëri janë ato si; inxhinieri civile, inxhinieri mekanike, inxhinieri industriale, inxhinieri elektrike dhe inxhinieri elektronike, pa përfshirë këtu inxhinierinë kompjuterike.

Kërkesat arsimore për Inxhinierët:

Për të filluar pune si inxhinier, një person zakonisht ka nevojë për një diplomë 3 vjeçare në inxhinieri. Ndonjëherë një diplomë e shkollës së lartë në shkencat fizike ose matematike mund të nevojitet, sidomos në ato fusha specifike ku kërkesa është më e lartë. Në përgjithësi studentet e inxhinierisë specializohen në një degë të veçantë të inxhinierisë, por mund të punojnë edhe në një degë të ngjashme me të.

Kërkesa të tjera për Inxhinierët:

Inxhinierët që ofrojnë shërbimet e tyre të drejtpërdrejta për publikun duhet të jenë të liçencuar. Këta inxhinierë të liçencuar janë quajtur Inxhinierët Profesionist (IP). Për t'u pajisur me këtë liçencë, personi duhet të ketë një diplomë nga një universitet që është i akredituar nga shteti, katër vjet përvojë pune , dhe përfundimin e suksesshëm të një provimi shtetëror. Natyrisht kërkesat variojnë nga profile i kompanisë dhe ai i pozicionit.

Karriera profesionale e Inxhinierëve

Si inxhinierë me eksperiencë të nivelit fillestar, një individë përfiton njohuri dhe eksperiencë pune duke marrë vendime në mënyrë të pavarur, zhvilluar projekte të ndryshme apo të zgjidhi probleme të ndryshme.. Me përfitimin e eksperiencës së mëtejshme, një inxhinierë mund të bëhet specialistë teknik ose mbikëqyrës i një stafi apo ekipi inxhinierësh apo teknikësh. Në përfundim ata mund të bëhen inxhinierë të niveleve manaxheriale , ose mund të bëjnë punë të tjera menaxheriale ose në shitje.

Prespektiva e punës për Inxhinierët:

Në përgjithësi, punësimi për inxhinierët pritet të rritet mesatarisht shpejt për të gjitha profesionet deri më 2018, megjithëse perspektiva e rritjes do të varjojë nga njëra degë në tjetrën.
Statistikat parashikojnë se inxhinierët në fushën e bio-mjekësisë, mjedisit dhe atë civile do të kenë një rritje shumë më të shpejtë se rritja mesatare, ndërkohë që punësimi për inxhinierët e naftës, industrisë dhe gjeologjisë si dhe inxhinierët e minierave do të rritet në një normë më të shpejtë se sa mesatarja.
Përsa i përket degëve të tjera ato do të rriten në një nivel më të shpejtë se mesatarja ose më të ngadaltë se mesatarja për te gjitha profesionet, ose do të verejme një rënie në punësim.

Sa fiton një Inxhinier?

Inxhinierët e diplomuar kohët e fundit kanë nje mesatare page më të lartë në krahasim me homologët e tyre në degë të tjera. Niveli i pagave ndryshonë nga dega e inxhinierisë dhe niveli i arsimimit.

Çfarë bën një Inxhinier?

Inxhinierët që punojnë në projektim dhe zhvillim:
 • Projektojnë, planifikojnë dhe mbikëqyrin ndërtimin e ndërtesave, autostradave, dhe sistemet tranzit;
 • Zhvillojnë dhe zbatojnë mënyra të avancuara për nxjerrjen, përpunimin dhe përdorimin e materialeve të papërpunuara;
 • Zhvillojnë materiale të reja për të përmirësuar performancën e produkteve si dhe përfitojnë nga përparimet në teknologji;
 • Analizojnë ndikimin e produkteve që ata kanë zhvilluar apo sistemet që ata kanë hartuar mbi mjedisin dhe mbi njerëzit që i përdorin ato;
Inxhinierët të cilët punojnë në prodhim, testim, dhe mirëmbajtje:
 • Mbikqyrin prodhimin në fabrika;
 • Përcaktojnë shkaqet e prishjes;
 • Testojnë produktet e prodhuara për provë për të ruajtur cilësinë;
 • Llogarisin kohën dhe koston për projektet e plota;
Aftësi Profesionale

Rekrutuesit tanë kanë nje përvojë të gjerë në këtë industri dhe mund të gjejnë njerëzit e duhur në vendin e duhura për të përmbushur nevojat tuaja specifike të punës. Si specialistë me përvojë në industrinë e personelit të kualifikuar, ata kuptojnë nevojat tuaja, dhe si të gjejnë pikërisht atë që ju po kërkoni. Disa nga aftësitë profesionale janë si më poshtë:
 • Teknikë
 • Mekanikë
 • Teknik riparues
 • Marangoz
 • Elektriçist
 • Murator
 • Hidraulik
 • Operator vinçi hidraulik
 • Operator vinçi të lëvizshëm
 • Fiksues Tubash
 • Teknik për pajisjet bujqësore
 • Teknik për riparime detare
 • Teknik të linjave elektrike
 • Teknik i automjeteve hekurudhore
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts