PLANI MËSIMOR BACHELOR NË INXHINIERI ELEKTRONIKE

PLANI MESIMOR I CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE UNIVERSITARE 
 BACHELOR NE INXHINIERI ELEKTRONIKE (DET/FTI/UPT)

Kohëzgjatja: 3 Vjet, 180 Kredite


Viti i parë, 60 Kredite:

Semestri i I-rë:

Semestri i II-të:

Viti i dytë, 60 Kredite

Semestri i I-rë:
Semestri i II-te:Viti i III-të, 60 Kredite

Semestri i I-rë:
  • Lëndë me zgjedhje (Formim Elektronik/Informatik) ... 6 KrediteSemestri i II-të  • Lëndë me zgjedhje (Formim i Përgjithshëm) ... 5 Kredite

  • Lëndë me zgjedhje (Formim i Përgjithshëm) ... 3 Kredite


Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts