Si llogaritet mesatarja ne universitete ?

Mesatarja në universitet nuk llogaritet më me metodën klasike. Kjo, pasi kreditet që një student merr për një lëndë do të luajnë rolin e vetë në mesataren e shkollimit, e cila do të quhet Mesatare e Ponderuara dhe do të ketë një formulë të veçantë vlerësimi, ku do të merren parasysh notat e studentit, kreditit që ka çdo lëndë dhe numri total i lëndëve që ka dhënë.Formula

Kredit*Noten e provimit + Kredit*Noten e provimit..... / Numrin total te krediteve.

Nëse një student ka marrë notën 10 në një lëndë me 6 kredite dhe 8 në një lëndë me 3 kredite, ndërkohë që studenti tjetër 10 në lëndën me 3 kredite dhe 8 në lëndën me gjashtë kredite, studenti i parë do të ketë notë mesatare më të lartë.   
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts