KRITERET E PRANIMIT TE UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES 2016

KRITERET E PRANIMIT TE STUDENTEVE QE DO TE APLIKOJNE PER VITIN AKADEMIK 2016-2017 NE UAMD

Vendimi “Per miratimin e kritereve te pranimit te studenteve qe do te aplikojne per vitin akademik 2016-2017 (ketu)
Kriteret e miratuar ne Senatin Akademik te Universitetit “Aleksander Moisiu” Durres, per pranimin e studenteve te ciklit te pare me kohe te plote, per vitin  akademik 2016-2017, sipas progemave te studimit. ( Shkarko ketu)

Perllogaritja e pikeve sipas perqindjes, sipas programeve te studimit te ofruara ne  Universitetin “Aleksander Moisiu”, Durres  ( Shkarko ketu)
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts