Kriteret e pranimit te Universiteti i Tiranes 2016

Sot më datë 28.01.2016, u mbajt mbledhja e Senatit Akademik e Universitetit të Tiranës. Me Vendimin nr. 3, datë 28.01.2016 "Për miratimin e kritereve të pranimit të studentëve në programet e ciklit të parë të studimit në Universitetin e Tiranës, për vitin akademik 2016-2017" .
 Kriteret e pranimit mund t'i gjeni bashkangjtur:
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts