BURSA AKADEMIKE E EKSELENCËS PËR STUDENTË NDËRKOMNBËTARË, AUSTRALI

Bachelor & Master Shkencor
Afati i aplikimit: 11 Shtator-13 Nëntor 2015
Vendi: Universiteti La Trobe, Australi

Kusi fillon në 1 Shtator 2016
Akademia e Ekselencës se Universitetit La Trobe në Australi ofron bursa për studentët e shkëlqyer, nga e gjithë bota, të cilët kanë ndjekur studimet universitare dhe postuniversitare. Nga këto bursa nuk mund të përfitojnë studentët, të cilët kryejnë kerkime të larta shkencore, ose që kanë përfunduar studimet jashtë vendit të tyre me programin ELICOS . Bursa e studimit do te paguhet për dy semestra nga universiteti.
Për më tepër informacion, vizitoni:
http://www.latrobe.edu.au/
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts