Financë dhe Bankë ! Mundesite e punesimit.

Financë - Bankë
Ky program është i projektuar për ata që duan të studiojnë marrëdhëniet ekonomike që krijohen në fushën e financave dhe organizimin e bankave. Programi përgatit ekonomistë të
specializuar nëproblemet financiare, banka, shoqëri sigurimesh, financë, kontabilitet, etj.

Ku mund të punosh pas studimeve
  • Specialist në të gjitha strukturat e sistemit bankar dhe financiar
  • Specialist/analist të tregjeve financiare dhe bursave
  • Specialist i shoqërive të sigurimit, fondeve të pensioneve, fondeve të investimeve, leasing
  • Specialistë finance dhe kontabiliteti në biznese të ndryshme
  • Punonjës të degëve të tatim-taksave, të sistemit doganor etj.
  • Ekspertë të auditimit dhe të kontrollit
  • Specialistë të sistemit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts