QYTETET MË TË MIRA NË BOTË PËR STUDENTË

Me një numër të madh të universiteteve me reputacion të lartë dhe shpenzime të ulëta për jetesë, Parisi është qyteti më i mirë për studentë, sipas hulumtimit më të ri të QS.

Indeksi „QS Best student cities“ morri parasysh pesë kategori - rangu i universitetit, përzierja e studentëve, dëshira/cilësia e jetesës, aktiviteti i punëdhënësit dhe çmimet.

Në maje të listës, tre vite me rradhë qëndron Parisi me 17 universitete të vlerësuara në „QS World University Rankings“ për vitin 2014/2015.

Derisa Parisi ka reputacion si një vend i shtrenjtë për jetë, për shkak të pagesave të ulëta të shkollimit, ky është një qytet i përshtatshëm për studentët, në krahasim me shumë qytete tjera studentore.

Qytetet janë vlerësuar me 100 pikë në çdo kategori, prej gjithësej 500. Parisi fitoi 412 pikë, qyteti i vetëm që arriti numrin 400.

Këto janë 10 qytetet më të mira studentore, sipas "QS".

1. Paris, Francë
2. Melburn, Australi
3. Londër, Angli
4. Sidnej, Australi
5. Hong Kong
6. Boston, SHBA
7. Tokio, Japoni
8. Montreal, Kanada
9. Toronto, Kanada
10. Seul, Kore JugoreWith a large number of universities with high reputation and low cost of living, Paris is the best city for students, according to new research on CF.

Index "QS Best Student Cities" took into account five categories - university rank, mixing students, the desire / quality of life, the activity of employers and prices.

At the top of the list, three years stands
Paris with 17 universities rated in the "QS World University Rankings" for the year 2014/2015.

While Paris has a reputation as an expensive place to live, due to lower tuition fees, this is a city suitable for students, in comparison with many other student cities.

Cities were evaluated with 100 points in each category from a total of 500 Paris won 412 points, the only city that reached number 400.

These are 10 of the best student cities, according to "QS".

1. Paris, France
2. Melbourne, Australia
3. London, England
4. Sydney, Australia
5. Hong Kong
6. Boston, USA
7. Tokyo, Japan
8. Montreal, Canada
9. Toronto, Canada
10. Seoul, South Korea
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts