NË SKOCI EDHE FËMIJËT MUND TË MARRIN DIPLOMË UNIVERSITARE


ghyUniversiteti i fëmijëve në Skoci është pikërisht ajo që po paramendoni institucion ku fëmijët kanë mundësi të marrin diplomë universitare.
Universiteti është përfëmijë në moshë prej shtatë deri më 14 vjeç. Studentët mbledhin kredite me pjesëmarrje në aktivitete dhe mundohen të fitojnë certifikatë prej bronzës, argjendit dhe arit.Programi ekziston nga viti 2013, ndërsa deri më tani janë hapur dy
qendra arsimore në universitetet "Strathclyde" dhe "Queen Margaret". Në të marrin pjesë mbi 30 shkolla lokale.

Qeveria skoceze e financon këtë projekt, planifikohen mjete shtesë për përhapjen e organizatës nëpër tërë Skocinë dhe rritjen e numrit të të rinjve me programe të kryera.

Vlerësohet që ky investim do të tërheqë edhe 2.600 fëmijë gjatë vitit 2015 dhe 2016.

Children's University in Scotland is exactly what is imagine an institution where children have the opportunity to obtain a university degree.


University is for children aged seven to 14 years.
Students collect credits with participation in activities and try to earn a certificate of bronzes, silver and gold.

The program exists since 2013, and so far opened two educational centers in universities "Strathclyde" and "Queen Margaret". Participate in over 30 local schools.

Scottish Government funds the project, planned additional tools for the spread of the organization throughout Scotland and the increasing number of young people with programs carried out.

It is estimated that this investment will attract even 2,600 children during 2015 and 2016.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts