KËTA JANË UNIVERSITETET MË TË MIRA NË BOTË

Universiteti Harvard është më i miri në botë, thotë lista e re e përpiluar nga "Qendra për rangim të universiteteve të botës".


CWUR (Center for World University Rankings)   e rankon Harvardin në top 7 nga gjithësej 8 kriteriume, duke përfshirë edhe cilësinë e arsimit, punësimin dhe ndikimin. Harvardi u gjend në vendim e dytë në patent listën në CWUR, derisa Instituti i teknologjisë në Masaçusets morri vendin e parë.

Në listë gjenden rreth 2.000 universitete nga tërë bota. 8 nga 10 universitete janë nga Amerika, derisa dy të tjerët janë nga Britania e Madhe - Universiteti në Kembrixh dhe ai në Oksford.

Qendra për rangim të universiteteve me seli në Xheda, Arabi Saudite, pohon që është qendra e vetme globale për rangim të universiteteve që e masin cilësinë e arsimimit dhe trajnimin e studentëve, si dhe prestigjin e anëtarëve të fakultetit dhe cilësinë e hulumtimeve të tyre, pa u mbështetur në anketa dhe të dhëna nga universiteti.

Këta janë 10 universitetet më të mira në botë:
Universisteti në Harvard

Universiteti në Stenford

Instituti për teknologji Masaçusets

Universiteti në Kembrixh

Universiteti në Oksford

Universiteti Kolumbia

Universiteti i Kalifornisë, Berkli

Universiteti në Çikago

Universiteti Prinston

Universiteti Jeil   


HARVARD UNIVERSITY IS THE BEST IN THE WORLD, SAYS NEW LIST compiled by the "Center for ranking world universities".
 

CWUR (Center for World University Rankings) of Harvard ranks in the top 7 from a total of eight criteria, including quality of education, employment and influence. Harvard was found in a second decision on the patent list in CWUR, while Massachusetts Institute of Technology took first place.

In the list there are some 2,000 universities from around the world. 8 out of 10 universities are American, while the other two are from the UK - University of Cambridge and he at Oxford.


Center for ranking of universities based in Jeddah, Saudi Arabia, says that is the only center of global ranking of universities that measure the quality of education and training of students, as well as the prestige of the members of the faculty and the quality of their research, without Based on surveys and data from the university.

These are the 10 best universities in the world:

Harvard Universisteti

Stanford University

Massachusetts Institute of Technology

University of Cambridge

University of Oxford

Columbia University

University of California, Berkeley

University of Chicago

Princeton University

Yale University

 
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts