CILI ËSHTË UNIVERSITETI MË I MIRË I BALLKANIT?

Pas Universitetit të Beogradit, nga institutet shkencore të rajonit, vijon Universiteti i Zagrebit i cili gjendet në vendin e 489-të në rang listën e shpallur nga "News & World Report".

Në këtë listë, ku dominojnë universitetet amerikane, nga shtetet ballkanike më së miri rangohet UNiversiteti i Beogradit, i cili gjendet në vendin e 388-të, dhe pas tij, Universiteti i Zagrebit në vendin e 489-të.

Sipas listës, universiteti më i mirë në botë është Harvardi, pas tij Instituti teknologjik në Masaçusets, Universiteti Bërkli në Kaliforni dhe universitetet Stenford, Oksford, Kembrixh, Instituti i teknologjisë në Kaliforni dhe universitetet Çikago dhe Kolumbia.

Rangimi është përpiluar sipas kritereve si reputacioni botëror, reputacioni hulumtues rajonal, publikimet, ndikimi mbi drejtimet kontekstuale në letërsinë botërore, citatet, numri i punimeve shkencore më të cituara, bashkëpunimi ndërkombëtar, numri i doktorantëve në raport të stafit akademik.
 

After the University of Belgrade, from scientific institutes in the region, following the University of Zagreb, which is in 489 th place in the ranking list published by the "News & World Report".


The list, dominated American universities, the best Balkan countries ranked University of Belgrade, located in the 388 th place, and after him, the University of Zagreb in 489 th place.

According to the list, the best university in the world is Harvard, after his Massachusetts Technological Institute, University of California Berkeley and Stanford universities, Oxford, Cambridge, Institute of Technology in Chicago and California and universities
Columbia.

The ranking is compiled according to criteria such as global reputation, the reputation of regional research, publications, the impact on contextual aspects in world literature, quotations, the number of scientific works cited, international cooperation, the number of PhDs in relation to academic staff.
Share:

0 comments:

Post a Comment

---
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts