Provimet e Letersise

burimi:MAS
Matura Shtetërore 2012Tezat dhe skemat e vleresimit, sipas profileve 
burimi MAS
Matura Shtetërore 2011
Tezat dhe skemat e vlerësimit, sipas profileve 
SESIONI I PARË
SESIONI I DYTË
-Artistike, sportive, koreografike - Teza - Skema e vlerësimit
-Gjuhët e huaja - Teza - Skema e vlerësimit
-Drejtimi Natyror - Teza - Skema e vlerësimit
-Drejtimi Shoqëror dhe i përgjithshëm - Teza - Skema e vlerësimit
-Shkolla pedagogjike - Teza - Skema e vlerësimit
-Shkollat profesionale - Teza - Skema e vlerësimit
-Seksioni dygjuhësh - Teza - Skema e vlerësimit 
burimi MAS
Matura Shtetërore 2010
Tezat dhe skemat e vlerësimit, sipas profileve 

burimi MAS
Matura Shtetërore 2009
Tezat dhe skemat e vlerësimit, sipas profileve 
burimi MAS
Matura Shtetërore 2008
Tezat dhe skemat e vlerësimit, sipas profileve 
burimi MAS
Matura Shtetërore 2007
Tezat dhe skemat e vlerësimit, sipas profileve
burimi MAS
Matura Shtetërore 2006
Tezat dhe skemat e vlerësimit, sipas profileve

©Klasaeletersise

1 comment:

ORION DIDO - ALDO KACORRI
provimetematures@gmail.com
Powered by Blogger.

Popular Posts